23.11.2018 - Održana je zimska škola za poljopivrednike u Оpštini Leposavić

Štampa

Naša škola danas je u svojim prostorijama organizovala zajedno sa Poljoprivrednom savetodavnom službom Kosovska Mitrovica Zimsku školu za poljoprivrednike na teritoriji opštine Leposavić kao savetodavno predavanje.

Teme predavanja bile su:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IZBOROM LINKA POGLEDAJ KOMPLETNU GALERIJU FOTOGRAFIJA