Ispitna pitanja za oblast internet

Ispitna pitanja za drugi kontrolni

 1. Kako se zvala prva računarska mreža preteča Interneta?
 2. Navedi topologije povezivanja u računarsku mrežu?
 3. Navedi tipove pristupa Internetu?
 4. Navedi poznate internet pregledače?
 5. Navedi proceduru slanja elektronske pošte?
 6. Navedi načine za slanje i primanje elektronske pošte?
 7. Navedi neki od poznatih internet servisa i objasni njihovu namenu?
 8. Navedi neke od univerzalnih internet pretraživača?
 9. Objasni pojam pouzdanosti informacija na internetu i kakve manipulacije su moguće?
 10. Objasni pojam cirkularne poruke?
 11. Objasni pojam elektronske trgovine?
 12. Objasni pojam socijalne mreže i njene mogućnosti?
 13. Objasni pojam "servis u oblaku"?
 14. Navedi neka pravila bezbednog klika na internetu?
Kriterijum za ocene:
 1. < od 50% (manje od 7 tačnih odgovora)
 2. 50% do 57,1% (7 tačnih do 8 tačnih )
 3. 64,2% do 71,4% (9 tačnih do 10 tačnih)
 4. 78,5% do 85,7% (11 tačnih do 12 tačnih
 5. 92,8% do 100% (13 do 14 tačnih)

 

English French German Italian Russian

 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou