U školi se realizuje nastavni plan i program Ministarstva prosvete Republike Srbije

za područja rada poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane.

Sa četvorogodišnjim trajanjem;

  1. Poljoprivredni tehničar
  2. Veterinarski tehničar
  3. Prehrambeni tehničar

Sa trogodišnjim trajanjem;

  1. Pekar
  2. Mesar

Nastavnim planom obuhvaćeni su redovni i vanredni učenici.