Tehničar hortikulture

Štampa PDF

Техничар хорткултуре

 

Подручје рада : Пољопривреда, производња и прерада хране

Област : Пољопривреда

Образовни профил: Техничар хортикултуре

Трајање образовања : Четири године

Техничар хорткултуре  је стручњак у производњи ,гајењу и неговању цвећа, украсног дрвећа и жбуња , изради цветних аранжмана , пројектовању и биодекорацији.

Послови којима се баве техничари хортикултуре су :

- праћење и спровђење мера технолошког процеса у производњи цвећа,семена и садног материјала,

- украшавање унутрашњих простора цветним аранжманима,

- пројектовање и уређивање зелених површина,

- трговина цвећем и биљним производима,

- израда цветних аранжмана,

Где ради?

-          Сопствено газдинство.

-          Пројектовање ,подизање и одржавање зелених површина.

-          Пољопривредна апотека.

-          Пољопривредна стручна и саветодавна служба.

-          Расадници и стакеници

-          Сопственом предузећу за промет семена, садница цвећа, опреме и алата за хортикултуру.

-          Комуналним предузећима  на одржавању зелених површина...

Наставак школовања:

-          Пољопривредни факултет

-          Шумарски факултет

-          Факултет спорта и физичке културе

-          Учитељски и други друштвени факултети

-          ПМФ- поједини смерови

-          Полициска академија

-          Вoјна академија

-Високе школе :Пољопривредна,Економска,Педагошка,Шумарска.....


Наставни план:

РБ

Наставни предмети

I

II

III

IV

А. Општеобразовни предмети

1.

Српски језик и књижевност

3

3

3

3

2.

Страни језик

2

2

2

2

3.

Социологија

-

2

-

-

4.

Филозофија

-

-

-

2

5.

Историја

2

2

-

-

6.

Музичка уметност

1

-

-

-

7.

Ликовна култура

-

1

-

-

8.

Физичко васпитање

 

 

 

 

9.

Математика

3

3

-

-

10.

Рачунарство и информатика

2

-

-

-

11.

Географија

2

-

-

-

12.

Физика

2

2

-

-

13.

Хемија

2

2

2

2

14.

Биологија

2

-

-

-

15.

Устав и права грађана

-

-

-

1

Б.Стручни предмети

1.

Латински језик

2

-

-

-

2.

Агрохемија са физиологијом биља

2

-

-

-

3.

Педологија

2

-

-

-

4.

Цвецарство

-

2

2

2

5.

Дендроативна дендрологија

-

2

2

-

6.

Паркарство

-

-

2

-

7.

Лековито и зачинско биље

-

-

-

2

8.

Повртарство

-

-

1

2

9.

Биодекорација

-

-

1+2

1+2

10.

Заштита биља

-

-

1

1

11.

Организација са менеџментом

-

-

-

2

12.

Практична настава

60

6+60

5+60

5+60

В. Изборни предмети

1.

Грађанско васпитање/Верска настава

1

1

1

1

 

 

 

English French German Italian Russian

 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou