Upisni rezultati 2011-2012

Štampa PDF

Rb

Šifra profila

http://78.46.98.139/images/arr_up_off.gif

Obrazovni profil

Područje rada

Kvota

Upisano

1

KSLE SB 3A23S

PEKAR

POLJOPRIVREDA, PROIZVODNJA I PRERADA HRANE

10

0

2

KSLE SB 3A28S

MESAR

POLJOPRIVREDA, PROIZVODNJA I PRERADA HRANE

10

1

3

KSLE SB 4A03S

POLjOPRIVREDNI TEHNIČAR

POLJOPRIVREDA, PROIZVODNJA I PRERADA HRANE

20

4

4

KSLE SB 4A07S

VETERINARSKI TEHNIČAR

POLJOPRIVREDA, PROIZVODNJA I PRERADA HRANE

20

19

5

KSLE SB 4A10S

PREHRAMBENI TEHNIČAR

POLJOPRIVREDA, PROIZVODNJA I PRERADA HRANE

20

9

 

Mesar

Rb

Šifra učenika

http://78.46.98.139/images/arr_up_off.gif

Prezime i ime učenika

http://78.46.98.139/images/arr_up_on.gif

Osnovna škola

http://78.46.98.139/images/arr_dn_off.gif

Broj bodova

1

940627

Bošković Obrad

Vuk Karadžić, Sočanica

47.12

Poljoprivredni tehničar

Rb

Šifra učenika

http://78.46.98.139/images/arr_up_off.gif

Prezime i ime učenika

http://78.46.98.139/images/arr_up_on.gif

Osnovna škola

http://78.46.98.139/images/arr_dn_off.gif

Broj bodova

1

527618

Popović Anđa

Raška, Raška

82.28

2

969598

Popović Aleksandar

Raška, Raška

71.48

3

994744

Bukara Dragan

Raška, Raška

71.68

4

596484

Spasojević Igor

Sveti Sava, Kosovska Mitrovica

79.64

Veterinarski tehničar

Rb

Šifra učenika

http://78.46.98.139/images/arr_up_off.gif

Prezime i ime učenika

http://78.46.98.139/images/arr_up_on.gif

Osnovna škola

http://78.46.98.139/images/arr_dn_off.gif

Broj bodova

1

746569

Dančetović Boško

21. Novembar, Vučitrn

72.36

2

112072

Lekić Danilo

Branko Radičević, Vraneši

60.20

3

630857

Đurović Ivan

Bratstvo, Novi Pazar

77.70

4

957934

Đurović Milan

Bratstvo, Novi Pazar

73.10

5

915589

Jakovljević Filip

Josif Pančić, Baljevac na Ibru

63.96

6

709277

Panović Nenad

Jošanička banja, Jošanička banja

66.34

7

744196

Jovanović Lazar

Miladin Mitić, Laplje Selo

75.74

8

710184

Vukašinović Anđela

Leposavić, Leposavić

65.84

9

312647

Šćelović Nevena

Raška, Raška

63.28

10

315381

Spasić Nemanja

Stana Bačanin, Lešak

67.74

11

319295

Kuzmanović Đorđe

Stana Bačanin, Lešak

52.10

12

361649

Nešović Miljan

Stana Bačanin, Lešak

46.88

13

416247

Virijević Miloš

Stana Bačanin, Lešak

79.62

14

493925

Živić Stefan

Stana Bačanin, Lešak

59.94

15

944443

Čukić Vladimir

Stana Bačanin, Lešak

46.02

16

251155

Pejić Isidor

Sutjeska, Raška

56.34

17

347641

Vukašinović Anđela

Sutjeska, Raška

74.66

18

551220

Vučković Uroš

Sutjeska, Raška

68.46

19

846266

Bošković Mladen

Vuk Karadžić, Sočanica

45.92

Prehrambeni tehničar

Rb

Šifra učenika

http://78.46.98.139/images/arr_up_off.gif

Prezime i ime učenika

http://78.46.98.139/images/arr_up_on.gif

Osnovna škola

http://78.46.98.139/images/arr_dn_off.gif

Broj bodova

1

664092

Biorac Marica

Josif Pančić, Baljevac na Ibru

67.56

2

304742

Vukadinović Dragana

Leposavić, Leposavić

59.64

3

604562

Pavić Jelena

Leposavić, Leposavić

47.88

4

610455

Vukosavljević Tijana

Leposavić, Leposavić

51.36

5

857263

Aleksić Maja

Leposavić, Leposavić

60.20

6

209574

Đurović Katarina

Stana Bačanin, Lešak

71.40

7

407282

Pantović Lazar

Stana Bačanin, Lešak

46.40

8

710591

Stefanović Tanja

Stana Bačanin, Lešak

83.84

9

560964

Nešović Dragana

Vuk Karadžić, Sočanica

62.56

English French German Italian Russian

 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou