Test iz Worda

Štampa PDF

Zadatak 1

II - Kontrolni test

Odeljenje______________________

Učenik_____________________________

 1. Navedi osnovne dimenzije standardnog lista: 5P

(popuni sa vrednostima cm)

  1. Margine_________
  2. Guter________
  3. Orijentacija____________________
  4. Veličina lista__________
  5. Gornje I donje zaglavlje(header and futer) ____________

 1. Navedi proceduru snimanja pomoću naredbe : 3P
  1. Pod različitim imenom i izborom lokacije____________
  2. Sa dopunom postojećeg fajla na istoj lokaciji_________
  3. Sa promenom tipa u .txt__________________________

 1. Navedi mogućnosti formatiranja fonta: 5P
  1. __________________________________________
  2. __________________________________________
  3. __________________________________________
  4. __________________________________________
  5. __________________________________________

 1. Kako se može vršiti nabrajanje u wordu: 3P
  1. __________________________________________
  2. __________________________________________
  3. __________________________________________

 1. Kako se kreira tabela : 2P
  1. Insertovanjembroja kolona i vrsta ________________
  2. Ručnim crtanjem pomoću ______________________

 1. Navedi koje funkcije nad tabeli obaljeju sledeći tasteri: 3P

  1. ____________________________
  2. ____________________________
  3. ____________________________

 1. Postavi formulu kojom se oduzima minimalni od maksimalnog i član niza u tabeli? 1P

 1. Kako se primenjuje naredba COPY i PASTE nad tekstom I objektima u Wordu. 1P

 1. Koja od ponuđenih opcija služi za pregled pre štampe:(zaokruži samo jedan odgovor) 1P
  1. Print preview
  2. Print
  3. Print setup

 1. Koje vrste slika iz Worda možemo insetovati u document: 3P
  1. ______________________________
  2. ______________________________
  3. ______________________________


Rešenje kontrolnog testa i bodovna lista:

1. Navedi osnovne dimenzije standardnog lista

 1. Margine 2 Cm
 2. Guter 0 Cm
 3. Orijentacija Portret
 4. Veličina lista A4
 5. Gornje i donje zaglavlje(header and futer) 1 Cm

2. Navedi proceduru snimanja pomoću naredbe

 1. Pod različitim imenom i izborom lokacije Save AS
 2. Sa dopunom postojećeg fajla na istoj lokaciji Save
 3. Sa promenom tipa u .txt Save As Type .txt

3. Navedi mogućnosti formatiranja fonta

 1. Promena veličine fonta i izgleda
 2. Promena boje
 3. Postavljenje efekta
 4. Pozicionirranje teksta
 5. Prostor između slova

4. Navedi mogućnosti formatiranja fonta

a. Pomoću brojeva

b. Pomoću slova

c. Pomoću Simbola

5. Kako se kreira tabela :

a. Insertovanjembroja kolona i vrsta Tabe-Insert-Tabele

b. Ručnim crtanjem pomoću Olovke iz Tabele and Borders

6. Navedi koje funkcije nad tabeli obaljeju sledeći tasteri:

 1. Deljenje polja
 2. Spajanje polja u jedno
 3. Automatske forme tabele

7. max(above) - min(above)

8. COPY primenjujemo na selektovanom objektu kada želimo da ga prebacimo u Bafer (pomoćnu) memoriju a PASTE kada hoćemo da ispraznimo memoriju i napravimo kopiju objekta

9. Print Preview

10. Koje vrste slika iz Worda možemo insetovati u document:

 1. Insert Autoshapes
 2. Insert from Clip art
 3. Insert from File

Max poena: 27 p

Bodovna lista:

1. (0 – 40,74) % 0 – 11 p

2. (44,44 – 55,55) % 12 – 15 p

3. (59,25 – 70,37) % 16 – 19 p

4. (74,07 – 85,18) % 20 - 23 p

5. (88,88 -– 100) % 24 -27 p


English French German Italian Russian

 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou