10- Instalacija perifernih uređaja. Deljenje resursa u okviru lokalne mreže. Podešavanje parametara štampe.

Štampa PDF
 • Instalacija perifernih uređaja podrazumeva postupak fizičkog povezivanja uređaja sa centralnom računarskom jedinicom (kućištem računara). To podrazumeva uspostavljanje veze Uređaj-Kućište putem odgovarajućeg interfejsa (kabla i portova).

Procedura instalacije kreće po završetku povezuvanja i uključenja novog uređaja. Tada kreće procedura prepoznavanja novog uređaja (NEW HARDVER). Tu na izlaznom portu računar detektuje odgovarajuće dolazne inpulse kojim se želi uspostaviti komunikacija između dve strane.

Operativni sistem detekcijom novog uređaja traži od nas instalaciju odgovarajućeg sistemskog softvera (Drajvera) kojim se vrši prilagođenje veze i uspostavljanje jezika komunikacije. Drajveri se prvenstveno pretražuju u:

 1. Operativnom sistemu
 2. Optičkom uređaju
 3. Internetu

Potrebno je instalirati precizno odgovarajući drajver za odgovarajući model uređaja koji se instalira i zaodgovarajući operativni sistem. Tek po završetku instalacije ovog sistemskog softvera uspostavljen je jezik komunikacije periferni uređaj-kućište računara.

Po završenoj instalaciji potrebno je testitati uređaj čime se proverava veza i ispravnost rada uređaja.

 • Deljenje resursa u okviru lokalne mreže podrazumeva mogućnost zajedničkog korišćenja uređaja kod računara koji su međusobno povezani i umrežani. Mogućnost korišćenja deljenih resursa mnogostruko štedi u novčanom smislu firmu koja ima instaliranu računarsku mrežu.

Dakle, ukoliko imamo 5 računara (radnih stanica za radnike) i ti računari su umreženi. Nama je dovoljan jedan štampač instaliran u takvoj računarskoj mreži kojim ćemo uštedeti kupovinu još 4 štampača za svakog radnika da bi svi radnici mogli da štampaju. Ako se taj 1 štampač na mreži podeli i dodeli kao zajdnički svi radnici mogu štampati preko njega.

Takođe možemo slično deliti optičke uređaje (CD ROM, DVD ROM, CD Rezač, DVD Rezač), hard diskove čime se na jednom mestu može i kontrolisati rad na zajedničkom poslu.

 • Podešavanje parametara štampe podrazumeva uređenje koji je štampač glavni ukoliko postoji instalirano više štampača na jednom kućištu. Izborom desnim klikom na štampaču set as default postavlja se podrazumevani štampač za štampanje u grupi štampača.

Izborom desnog klika na štampaču kojem želimo da izvršimo podešavanja na opciji PROPERTIS dobijamo sve mogućnosti uređenja rada našeg uređaja. Print test page daje proveru štampe test strane čime se dokazuje da li pravilno radi instalirani sistemski softver (drajver). Zavisno od vrste štampača i verzije sistemskog softvera koji smo instalirali dobijamo odgovarajuće mogućnosti podešavanja našeg uređaja za štampu.

English French German Italian Russian

 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou