12- Provera znanja

Štampa PDF

Pitanja za proveru znanja I oblasti

 1. Navedi generacije razvoja računarskoih sistema
 2. Navedi 10 primera upotrebe PC-a u svakodnevnom životu
 3. Objasni pojam hardvera i softvera (osnovne definicije)
 4. Nacrtaj blok šemu Fon-Nojmanovog modela računara
 5. Navedi koje su to ulazne a koje izlazne periferne jedinice
 6. Navedi sve vrste unutašnjih memorija
 7. Navedi osnovnu jedinicu za memoriju i navedi redosledno veće memorijske jedinice
 8. Navedi kako se u globalu računarski sistem deli na dva dela
 9. Navedi osnovne delove koji se nalaze u kućištu računara
 10. Objasni pojam softvera i kako se deli
 11. Navedi osnovnu podelu operativnih sistema
 12. Šta je OS i koje su njegove osnovne funkcije
 13. Objasni pojam fajla i pojam direktorijuma. Navedi osnovne tipove ekstenzija fajla.
 14. Objasniti pojam STABLO DIREKTORIJUMA, struktuiranost fajlova.
 15. Navedi koji osnovni programi dolaze u osnovnom instalacionom paketu operativnog sistema za obradu teksta a koji za obradu slika.
 16. Navedi osnovne instalacione korake pri instalaciji operativnog sistema
 17. Navedi osnovne vrste štetnog softvera, osnovne vrste licenci, navedi najpoznatije antiviruse.
 18. Šta je to instalacija a šta kopiranje.
 19. Objasniti kako se instalira štampač.
 20. Navedi štetne faktore koji utiču na zdravlje korisnika računara, i navedi načune za prevazilaženje štetnih faktora na zdravlje korisnika računara.

 

English French German Italian Russian

 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou