41 - Podešavanje radnog okruženja pod EXEL-om

Štampa PDF

Uvodni deo

 • Isticanje cilja časa
 • Pokretanje radnog okruženja

Glavni deo

Osnovni meni u exelu 2013 sastoji se iz sledećih tabova(podmenija):

osnovni meni

 1. file - rad sa fajlom i verzijama1-file meni
 2. home - polazni meni sa osnovnim podešavanjima nad fontovima2-home meni
 3. insert - meni za dodavanje objekata3-insert meni
 4. page layout - meni za uređenje radnog lista4-page layout
 5. formulars - meni sa svim formulama5-formular meni
 6. data - rad sa podacima6-data meni
 7. review - organičenje izmena tabele 7-review meni
 8. view - meni za prikaz dela table8-view meni
 9. acrobat - rad sa PDF formatom dokumenta ( ova opcija je prisutna od verzije 2013 pa na dalje)9-acrobat meni

 

Osnovno podešavanje radnog okruženja pod exelom podrazumeva jasno definisanja polja po kolonama i vrstama sa svojim rednim oznakama.

Kolone su obeležene slovima abecede dok su vrste obeležene rednim brojevima od 1 do 1048576 tako da slekcijom polja jasno se identifikuje kojoj vrsti i kojoj koloni pripada polje.

Samo okruženje sastoji se iz pravougaonih polja koja su potpuno nezavisna po podešavanjima jedna od drugih tako da svako polje može imati svoju boju pozadine, boju linija, izgled fonta, poravnanje. Svako polje u osnovi je nezavisno ali zadavnjem odgovarajućih zavisnosti polja jednog od drugog upravo čini onaj najbolji kvalitet ovog programa. Kreativošću korisnika mogu se izvoditi različita izračunavanja, zaključivanja, statističke obrade podataka što ima veoma velike primene u ekonomskim, matematičkim i ostalim naučnim proračunima.

Karakterističan element pod exelom je formular bar (prostor za formule) gde se zadaju formule i procedure izračunavanja.

formular bar

Osnovno zadavanje formule počinje ukucavanjem u formular baru znaka jednak (=) čime se počinje sa zadavanjem formule.

 

U zavisnosti od sadržaja polja odnosno od tipa podataka koji se nalazi u polju (ćeliji) mogu se izvoditi operacije nad sledećim kategorijama podataka:kategorije podataka

 • General - Opšti tipovi podataka
 • Number - Brojčani tipovi podataka
 • Currency - Valutnitipovi podataka
 • Accounting- Novčani tipovi podataka
 • Date - Podaci sa datumom
 • Time - Podaci sa vremenom
 • Percentage - Procentualni podaci
 • Fraction - Podaci sa razlomcima
 • Sentific - "Pametni" - podaci
 • Text - tekstualni podaci
 • Special - spacijalni podaci
 • Custom - posebno podešeni prema potrebi

 

File meni

 1. Otvaranje novog dokumenta
 2. Otvaranje postojećeg dokumenta
 3. Snimanje dokumenta
 4. Peage setup
 5. Podešavanja lista
 6. Pregled menija za štampu

POGLEDAJ VIDEO PREZENTACIJU

Preuzmi prezentaciju1

Završni deo

 • Provera usvojenog gradiva
 • Ponavljanje i uvežbavanje primene
 • Domaći zadaci
English French German Italian Russian

 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou