44 - Podesavanje dimenzija, premeštanje, fiksiranje i sakrivanje redova

Štampa PDF

Uvodni deo

Ponavljanje zadnje lekcije

Isticanje cilja časa

Podesavanje dimenzija, premeštanje, fiksiranje i sakrivanje redova

Glavni deo

Podešavanje dimenzija ćelija podrazumeva prilagođavanje širine ćelije prema potrebi za unos sadržaja u ćeliju.

Mogućnosti za podešavanje dimenzije ćelija su:

 1. Ručno - Dolaskom na granični deo između dve koleone (vrste) kod njihovih slovnih oznaka za kolone (brojčanih oznaka za vrste). Zasrškom levog klika na graničnu liniju i povlačenjem levo-decno izvršiće se suženje odnosno horizontalno proširenje. Slično je i na graničnoj liniji za vrste između brojnih oznaka vrste zadrškom levog klika miže se izvršiti vertikalno suženje-proširenje vrste.
 2. Fiksiranje širine ćelije vrši se iz menija Format-Column-Width gde se ukucava vrednost za širinu kolone (slično je i za visinu vrste Format-Row-Hight)
 3. Automatsko proširenje ćelije na šutinu-visinu teksta za kolone(vrste) Format-Column-AutFit automatski će se vrsta proširiti na širinu koliko je širok sadržaj koji je unet u ćeliju.
Po nekada je potrebno izvršiti sakrivanje među-kalkulacija koje se izvode u nekom složenom računanju i analiziranju procesa. Jednostavno ne želimo da odštampamo neke kolone ili vrste sa nekim među-koracima ili ne želimo u prezentaciji realonog fajla da prikažemo neke kolone ili vrste.
Način sakrivanja kolone(vrste) izvodi se selektovanjem kolone(vrste) levim klikom na oznaku kolone odnosno slovo koje označava kolonu ili na broj koji označava vrstu. Izborom desnog klika na selektovanu kolonu ili vrstu i odabirom opcije Hiden kolona(vrsta) koja je selektovana izgubiće se - odnosno postaće nevidljiva.
Ako smo npr: selektovali kolonu D i desnim klikom pozvali meni i odabrali levim klikom opciju Hiden, kolona D nestaće. U nizu kolona ostaće samo C i E kolona.
Način otkrivanja sakrivene kolone(vrste) je obrnuti postupak od prethodno navedenog. Selektuju se granične kolone koje se graniče sa nevidljivom kolonom(vrstom) i izborom opcije Unhiden nevidljiva kolona(vrsta) postaće vidljiva.
Ako posmatramo prethodni primer gde smo sakrili kolonu D postupak vraćanja u vidljivo stanje je sledeći: Selektujemo kolone C i E pa desnim klikom pozivamo meni gde levim klikom izaberemo Unhiden gde će se pojaviti nevidljiva kolona D.
Način brisanja kolone(vrste) podrazumeva prvenstveno selektovanje kolone odnosno vrste i izborom opcije Delete iz menija sa desnog klika nad selektovanim objektom biće obrisan objekat kolona ili vrsta.
Način dodavanja kolone(vrste) sličan je postupku brisanja samo što je efekat obrnut. Selektuje se ona vrsta(kolona) pored koje želimo da izvršimo dodavanje i izborom opcije Insert iz menija sa desnog klika nad selektovanim objektom dodaće se kolona ili vrsta.

 

 

Prezentacija1

Prezentacija2

 

Završni deo

Ponavljanje i uvežbavanje predavanog garadiva

Domaći

 

 

 

 

English French German Italian Russian

 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou