53 - Ispravljanje grešaka u formulama i tekstu

Štampa PDF

Uvodni deo

Ponavljanje zadnje lekcije

Isticanje cilja časa

Pojam greške prilikom zadavanja formula

 

Glavni deo


Vrste grešaka koje se mogu pojaviti prilikom zadavanja formula u tabeli:

 1. Slučajne - sintaksne greške - zbog lošeg načina zadavanja sintakse (pravila za postavku formule) primer: ako zadajemo u logičkoj formuli da se na osnovu unete reči ispiše odgovarajući broj i ako tu reč koju zadajemo kao uslov ne stavimo pod navodnicima formula neće raditi. Dakle sintaksna je greška, što nismo postavili uslovnu reč pod navodnicima.
 2. Logičke greške - kada nismo logički dobro postavili zavisnosti polja koja će se izračunavati pa umesto da se izračunavanje vrši od logučki potrebnih polja greškom logike račun se vrši sa pogrešnim poljima. Tu takođe spada greška nastala pozivanjem u konačnoj kalkulaciji polja koje zavisi samo od sebe. Primer: ( U polju C3 postavljamo formulu A3/B3/C3 javiće se greška zavisnosti samog od sebe jer se u rezultatu očekuje prikaz količnika polja A3, B3, C3 u samom polju C3 što je neprihvatljivo u logičkoj postavci formule.
 3. Greške izazvane ne predviđanjem marematičkih nemogućnosti u izračunavanju kao što su:
 • Deljenje sa nulom -  daje grešku #DIV0!
 • Deljenje sa tekstom - daje grešku #VALUE!

 

English French German Italian Russian

 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou