62 - Podešavanje prezentacije za javno prikazivanje

Štampa PDF

Uvod

Isticanje cilja časa

 

Glavni deo

Problemi koji mogu da se jave u toku javnog pikazivanja

 

 1. Tehničke prirode
 2. Nedovoljno poznavanje opreme
 3. Nedovoljno poznavanje teme koji predavač izlaže

 

 

Priprema prezentacije za javno prikazivanje podrazumeva:

 

 1. Pravilno funkcionisanje neophodne opreme
 2. Poznavanje radne opreme od strane predavača
 3. Prisustvo svih fajlova neophodnih u prezentaciji
 4. Strukturna nepromenjenost hiper veza sa fajlovima
 5. Usklađenost vremena predavača prema planu seminara na kome se drži predavanje.

Završni deo

Prakično učeničko prezentovanje prezentacija i uvežbavanje u nastupu i prenosu prezentacije.

 

 

English French German Italian Russian

 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou