23-Bezbednost dece na Internetu

Štampa PDF

Zaštita dece na Internetu podrazumeva fizičku, psihičku i moralnu bezbednost maloletnih lica tokom obavljanja svakodnevnih aktivnosti na Internetu (surfovanje, četovanje, korišcenje društveno-socijalnih mreža, online igrice). Cilj je zaštiti decu od neprimerenih sadržaja, negativnih efekata korišćenja Interneta i podići nivo svesti i znanja o tome na koji način virtuelna stvarnost utiče na decu i dokle smeju da se upuštaju u digitalni svet, a da to bude bezbedno i bez posledica.

Zloupotreba Interneta se odnosi prvenstveno na korižćenje resursa interneta za izazivanje loših mentalnih poremećaja ili delovanja pojedinca posle preuzetih ili pročitanih sadržaja. Manipulisanje decom i naivnim pojedincima jeste cilj svih koji imaju odgovarajuće namere prema odredjenoj ciljnoj grupi koju žele da uvuku i zloupotrebe. Postavljanjem neprimerenih sardžaja i sa štetnom tematikom mladi maloletnici prihvataju kao normalnu stvar što se dalje prenosi u njihovoj svesti na upravo imitiranje ponašanja ili usvajanje takvih postupaka koje su videli u tim neprimerenim sadržajima.

Naravno, cilj dobra je da čuva i pravilno vaspitava i čuva mlade od loših!

NAČINI ZLOUPOTREBE DECE NA INTERNETU

SVESNI - CILJANI

Na Internetu postoji nekoliko hiljada organizacija koje se bave nekim od mnogobrojnih načina iskorišćavanja dece. Veliki broj tih organizacija legalno su prijavljena preduzeća, političke partije,  humanitarne ili nevladine organizacije sa pravnim identitetom. Njihovo predstavljanje u javnosti nedvosmisleno upućuje na službe za pružanje raznih vrsta pomoći, počev od humanitarnih materijalnih donacija, preko psihološke pomoći ugroženim grupama (deci razvedenih roditelja, deci sa lošim materijalnim i socijalnim statusom, itd.), pa sve do poslovnih ponuda sa dobrim i sigurnim zaradama. Međutim, ispod "šarenog plašta" primamljivih mogućnosti za bolji život najčešće se kriju ciljevi trafikinga, prostitucije, raznih vrsta krađa i drugih načina iskorišćavanja žrtava. S druge strane, postoje anonimni sajtovi iza kojih stoje kriminalističke grupe koje deluju potpuno ilegalno, dok u treću grupu spadaju pojedinci (psihijatrijski slučajevi) koji imaju direktan pristup žrtvi u nameri da ostvare svoje ciljeve, od kojih je na prvom mestu seksualno zlostavljanje. Zajednička osobina takvih „lovaca“ jeste njihov neverovatno "iskren" nastup, pun emocija, razumevanja i saosećanja prema potencijalnoj žrtvi.

Najčešći oblici zloupotrebe dece na internetu:

 • Trafiking
 • Krađa
 • Blud
 • Sugestija
 • Vrsnjacko nasilje

PODSVESNI - (NESVESNI)

Ovaj način zloupotrebe dece je dugoročno gledano opasniji i teži za rešavanje. Dakle, postoje svesni pojedinci ili organizacije koji nas "neprimetno" skriveno, uvlače pod njihovu kontrolu i navode na dalje postupke što spada u domen zavisnosti pojedinca ili mentalnoj hopnozi koja izaziva dalje neželjene efekte poput agresije, nervoze, dobre potrošačke zavisnosti i lojalnosti.

Dakle, žrtva je lojalna svom uništitelju i spremana je da uništi svoju porodicu za rad interesa svog uništitelja. Žrtvi je podsvesno usadjena zavisnost da ona nikada ne može da prihvati da je izmanipulisana i ne vidi uzroke svojih problema, pa makar i živela u raskoši ali nesrećno.

Pravila za decu

 1. Čuj savete svojih roditelja.
 2. Stvaraj sebi bezbedne profile.
 3. Pri četovanju i slanju brzih poruka koristi veb-sajtove za mlade, najbolje one koje imaju nekoga ko nadgleda sadržaj u sobi za četovanje.
 4. Nemoj slati poruke, fotografije ili drugi material koji nekome može naškoditi.
 5. Fotografije šalji samo osobama kojima veruješ.
 6. Nauči kako da odbijaš i blokiraš poruke nepoznatih osoba.
 7. Ignoriši nepoznate osobe, koji hoće da uspostave kontakt sa tobom.
 8. Ne prihvataj sastanke sa nepoznatim osobama, iako su tvoji drugovi sa Interneta.
 9. O eventualnim sastancima uvek obnavesti roditelje, opreznost se isplati.
 10. Ukoliko ništa ne radiš na Internetu, isključi se.
 11. Putem veb kamere komuniciraj samo sa osobama koje poznaješ. Čim prestaneš da je koritiš,isključi je.

Pravila za roditelje

 1. Instalirajte softver koji štiti bezbednost vašeg kompjutera!
 2. Koristite pop-up blokere i SPAM filtere!
 3. Recite deci da ne odgovaraju na SPAM poruke!
 4. Vodite računa o sajtovima koje koriste članovi vaše porodice!
 5. Uspostavite pravila bezbednog ponašanja na internetu koja važe za celu porodicu da dete oseti da svi članovi porodice mogu da budu na razne načine izloženi rizicima zlostavljanja i online uznemiravanja i da je i ono ravnopravno uključeno u zaštitu od ovakvog remećenja privatnosti!
 6. Objasnite deci da i u virtuelnom svetu za sve važe ista pravila ponašanja koja važe i u stvarnom!
 7. Budite uključeni, na diskretan način, u online život deteta i uspostavite otvorenu komunikaciju sa njim o tome!
 8. Upoznajte se sa sajtovima koje deca koriste!
 9. Ograničite vreme koje vaša deca mogu da provode online!
 10. Budite oprezni kada uskraćujete deci pristup računaru/internetu i objasnite im zašto to radite jer može dovesti do suprotnog efekta (ako im zabranite da koriste internet kod kuće, mogu to da urade na bilo kom drugom mestu – kod drugova, u igraonicama, u školi i sl, potpuno izvan vašeg nadzora)!
 11. Naučite ih da brižljivo čuvaju svoje šifre – password-e!
 12. Odvratite dete od odavanja ličnih podataka preko interneta (imena, prezimena, adrese stanovanja, naziv škole u koju ide i sl)!
 13. Objasnite deci da su i fotografije i snimci privatni podaci i da treba da vas pitaju ako hoće da ih postave na internet!
 14. Objasnite deci rizike koje nosi komunikacija sa nepoznatim osobama putem interneta jer ne znaju koje su stvarne namere osobe koja je sa druge strane!
 15. Recite im da se nikada ne sastaju sami sa osobama koje su upoznali putem interneta!
 16. Objasnite detetu da su najbolji online prijatelji oni koji su mu prijatelji u realnom životu!
 17. Razgovarajte sa decom o maltretiranju putem interneta – cyber bullying (naučite ih da uvek poštuju druge i da su svi dužni da poštuju njih)!
 18. Naučite decu da, ukoliko se osete uvređenom, prekinu kontakt i da ne odgovaraju na uvredu, već da o njoj obaveste roditelje!

Uloga osobe koja radi sa decom

Nastavnici, vaspitači i drugi stručnjaci koji rade sa decom imaju važnu ulogu u prevenciji zlostavljanja dece putem Interneta. Postoji nekoliko osnovnih preporuka za nastavnike kako bi se obezbedila sveobuhvatna i efikasna zaštita dece i mladih od nasilja putem Interneta!

 1. Budite pozitivni prema tehnologiji!
 2. Pitajte decu o tehnologiji koju koriste!
 3. Idite na MSN, Skype, Facebook...
 4. Učite decu da se zaštite, da ne daju nikome lične podatke!
 5. Napravite svoj profil, vidite koliko Vam je zaštićena privatnost!
 6. Razgovarajte o dobrim navikama na Internetu!
 7. Recite im da čitaju pre nego što nešto prihvate!
 8. Uključite roditelje u radionice o bezbednom Internetu!

ZLATNA PRAVILA

Komunikacija, privatnost i bezbednost

Prvi korak u zaštiti ličnih informacija jeste formiranje (otvaranje) bezbednog profila.Pažljivo odaberite informacije koje ćete u njemu da navedete. Naučite dete da koristi neutralnu imejl adresu i nadimak. Password (lozinku) vašeg računa držite uvek u tajnosti. Naučite decu da primaju poruke samo od osoba koje poznaju i van Interneta.

 • Nastojte da zaštitite decu od neprijatnih iskustava – pokažite im kako da zaštite sopstvenu privatnost i poštuju privatnost drugih.
 • Naučite decu da ne odgovaraju na uvredljive poruke.
 • Pomozite deci da shvate kakve poruke mogu da izazovu neprijatne osećaje.
 • Proverite umeju li deca da blokiraju prijem poruka od određenog pošaljioca.
 • Sačuvajte uvredljive poruke, mogu da vam posluže kao važan dokaz.
 • U suzbijanju klasičnog šikaniranja na Internetu sarađujte s učiteljima i drugim roditeljima.
 • Budite u kontaktu s ljudima iz okoline vašeg deteta – upoznajte se s njegovim drugovima, njihovim roditeljima, nastavnicima i uopšte okruženjem.
 • Naučite svoje dete da vas obaveštava o svakom iskustvu iz virtualnog / realnog sveta, koje ga zabrinjava. Ubedite ga da u vas može da se pouzda i kada neoprezno uradi nešto loše i da ćete zajedno potražiti rešenje!
 • Objasnite detetu da, ukoliko ga neko uznemirava, to nikad nije njegova krivica.

Zabava na Internetu

Naučite svoju decu pravilnim tehnikama pretraživanja. Objasnite im da ne veruju svemu što nađu na Internetu. Neka traže informacije bar na tri različita sajta i međusobno ih uporede. Kada pišu školske zadatke, neka navedu izvor informacija.

 • Pazite da vaša deca posećuju veb sajtove čiji sadržaj ne krši zakon. Takođe im objasnite da u stvarnosti nije sve tako kako se na Internetu prikazuje.
 • Objasnite deci kakvi im rizici prete kod snimanja materijala sa Interneta.
 • Uverite se da je vaš računar dobro zaštićen. Uvek koristite aktivnu verziju antivirus programa.
 • Naučite decu da pre snimanja na hard disk datoteku provere pomoču antivirus programa.
 • Pre nego što instalirate bilo šta na računar, pročitajte tekst o zaštiti privatnih podataka i izjavu korisnika. Proverite na Internetu pouzdanost softvera koji nameravate da preuzmete.
 • Zatvarajte sumnjive skakutave prozore tako što kliknete na krstić u desnom gornjem uglu. Nikad nemojte da kliknete u sredinu prozora.

Surfovanje na Internetu

Evo nekoliko saveta kako da zaštitite decu od poseta neželjenim sajtovima:

 • U operativnom sistemu koji koristite na računaru otvorite svom detetu korisnički račun. U njemu možete da aktivirate funkciju pod nazivom roditeljska kontrola.
 • Izučite mogućnosti roditeljske kontrole pretraživača. Upoznajte se sa svim mogućnostima koje nudi funkcija zaštita porodice.
 • Adrese sajtova koje deca najviše posećuju sačuvajte u folderu Omiljeno (nalazi se u meniju pretraživača).
 • Svima preporučujemo da uvek kada na Internetu traže informacije, posete najmanje tri veb poznate i kredibilne veb adrese i nađene informacije uporede.
 • Zaštitite svoj računar. Instalirajte firewall a takođe antivirus i anti-spyware softver, koji treba automatski da se aktivira čim se uključi računar.
 • U svom imejl programu koristite filter spamova. Svoju imejl adresu čuvajte, nemojte je objavljivati na vebu. Izbegavajte mejlove od nepoznatih osoba i pre otvaranja prekontrolišite priloge antivirus programom..
 • U mogućoj meri koristite alate roditeljske kontrole, koje vam nudi softver.
 • Ukoliko vaš računar počne čudno da se ponaša, to može da ukaže na virus.
 • Odmah nazovite svog provajdera ili drugog stručnjaka. Provajder bi takođe trebalo da pruža savete roditeljima.
 • Ukoliko na Internetu nađete neprikladne sajtove, prijavite to na ovom sajtu.
 • Pravila zaštite tiču se kako vaše dece, tako i vas. Učite decu da vas uvek informišu kada na Internetu uoče nešto sumnjivo.

Kontakt sa nepoznatim osobama

Ljudi koji se sreću na Internetu nisu uvek onakvi kakvima se predstavljaju. Naučite decu da štite sopstvenu privatnost na Internetu na isti način kao što se to radi u stvarnom životu.

Internet bonton

I na Internetu treba poštovati bonton i ponašati se prema drugima onako kako bi smo želeli da se drugi ponašaju prema nama. Deca često nisu svesna toga da na Internetu mogu nehotice nekoga da povrede. Upozotite ih na to.

 • Pratite kako vaša deca provode vreme na Internetu. Zamolite ih da vam pokažu kako komuniciraju sa svojim drugarima.
 • Naučite ih kako da štite svoju bezbednost na Internetu.

Trebalo bi da znaju

 • Da stvaraju bezbedne profile, kojima mogu zaštititi svoju privatnost
 • Da štite svoj password / šifru
 • Da reaguju samo na poruke osoba koje poznaju iz života van Interneta i samo tim osobama i da se obraćaju.
 • Ukoliko hoće da objave na Internetu svoju ili sliku porodice, kuće ili škole, za to treba uzvek da imaju saglasnost roditelja.
 • Privatne informacije (broj telefona, adresu, školu, sportski klub i sl.) ne treba da upisuju u razne upitnike na sajtovima niti da ih daju nepoznatim ljudima
 • Proverite da li znate da odbijete ili blokirate dolazak poruka od neke osobe iz adresara kontakata.
 • Na sajtovima koje posećujete obezbedite zaštitu i pošaljite poruku o eventualnim problemima.
 • Uspostavite sa svojim decom odnos baziran na poverenju.
 • Uverite ih da mogu da sa vama pričaju i o svojim greškama zato što jedino tako možete zajednički da nađete rešenje! Greške pri učenju su normalne.

 

Link za bezbednost dece na internetu

Najpoznatiji Veb čitači za decu: Buddy Browser, PikLuk, My Kids browser , KidZui, KidRocket, Surf Knight, Zac Broswer.

Najpoznatiji program za roditeljsku kontrolu: NetNanny, CyberPatrolParentalControls, SafeEyes, SentryPC, KidsWatch, Time Sheriff, Web Watcher, Time Boss

English French German Italian Russian

 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou