25-Pravila lepog ponašanja u elektronskoj komunikaciji.

Komunikacija preko Interneta

Komunikacija preko Interneta može biti asinhrona ili sinhrona.

Uglavnom se koristi asinhrona komunikacija jer se komunicira preko e-mail-a, instant poruka preko Moodle sistema, preko Wiki-ja i preko foruma.

Takav način komunikacije nije zahtevao ni od koga od nas da bude u isto vreme na mreži, tj on-line. Što znači da je jedan korisnik mogao da pošalje poruku drugom, a da je on pročita kasnije i da odgovori na nju kada bude imao vremena.

Sa druge strane da bi ste koristili Pričaonicu (na sistemu Moodle) i ćaskali sa nekim do mile volje , neophodno je da budete u isto vreme na mreži i da komunicirate u realnom vremenu, znači sinhrono.

Sinhrona komunikacija se može odvijati preko više alata i servisa Interneta, od kojih su najčešće korišćeni chat i video konferencija, kao i razgovor telefonom preko interneta.

Skoro svi web-mail servisi (Google, Yahoo) nude u svom sastavu i mogućnosti za ćaskanje. Veoma su popularni i često korišćeni za ćaskanje programi kao što je Facebook, Skype, MSN Messenger, Twiter i drugi. Alata za sinhronu komunikaciju ima zaista mnogo, a mi ćemo ovde govoriti najviše o programu Skype.

Pravila lepog ponašanja na mreži

U elektronskoj komunikaciji se obično osobe u razgovoru ne vide, već najčešće razmenjuju pisane poruke. Nekim ljudima to pruža osećaj sigurnosti jer su stidljivi i ne vole da se eksponiraju, a nekima koji su agresivni stvara privid da mogu biti grubi i nevaspitani jer ih druga osoba ne vidi. Morate biti svesni da svaka komunikacija pa i elektronska ima svoja pravila. I kao što postoje pisana i nepisana pravila lepog ponašanja u društvu kada ste f2f (face to face-licem u lice) sa drugim osobama, tako morate znati i poštovati slična pravila lepog ponašanja na mreži. Morate uvek imati na umu da je sa druge strane linije isto živa osoba koja ima osećanja i nikada nemojte reći ili uraditi nešto šte ne biste želeli da drugi urade vama.

Pravila lepog ponašanja na mreži, pri ćaskanju se zovu čet-etikecija (Chatiquette).

Evo nekih pravila:

-Uvek se predstavite.

-Budite učtivi i ljubazni.

-Uvažavajte tuđa mišljenja.

-Poštujte tuđu privatnost.

-Nikada ne pišite samo velika slova, to znači da vičete na svog sagovornika, a vikanje je uvredljivo i ponižavajuće.

-Ukoliko odgovarate na pitanje, uvek rečenicu započnite imenom osobe kojoj odgovarate, posebno kada u komunikaciji učestvuje više osoba odjednom (grupno ćaskanje).

-Ukoliko napuštate čet na kratko, saopštite to drugima ili postavite znak „odsutan – away“.

-Ne koristite dvosmislene reči i izjave. Nemojte biti sarkastični. Zapamptite da drugi ne mogu da vide izraz vašeg lica dok pišete poruku. Vaše poruke mogu biti pogrešno shvaćene.

-Uvek budite pozitivni i doprinesite pozitivnom tonu razgovora.

-Da biste vašoj komunikaciji dodali emocije i jasnije izrazili šta osećate dodajte odgovarajuće emotikone odnosno smajlije. Evo nekih od najpopularnijih smajlija koji treba da odražavaju vaš izraz lica:

 

Veseo sam

:-e

Razočaran sam

Tužan sam

:-<

Besan sam

:-o

Iznenađen sam

Smejem se

:-@

Vrisak

Plačem

Sve jedno mi je

-Budite svesni da ono što napišete ostaje trajno zabeleženo i da ga mogu pročitati i druge osobe osim onih kojima ste uputili poruku.

-Kada koristite skraćenice umesto reči ili izraza budite sigurni da su tačno napisane i opšte poznate, odnosno da će ih druga osoba razumeti i shvatiti na pravi način.

-Lepo se odjavite na kraju razgovora.

-Većina ovih pravila važi i za druge vrste elektronske komunikacije kao što je e-mail komunikacija. Opšta pravila lepog ponašanja na Internetu se zovu Net-etikecija (Netiquette- skraćeno od Internet etiquette).

 

 

 

English French German Italian Russian

 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou