27- Podešavanje radnog okruženja(paleta alatki, prečice lenjir, pogled, zum...) pod wordom

Štampa PDF

Uvodni deo
Isticanje cilja časa
Pregled domaćeg

Glavni deo

Nezavisno od koje verzije programa krećemo da radimo prezentovaćemo osnovna univerzalana podešavanja koja su uvek jednaka za sve verzije softera.

Pri samom pokretanju MS-worda pred nama se otvara novi dokument koji ima neka standardna ("fabrička") podešavanja koja mi treba da preodesimo prema našim potrebama.

Pred nama se nalaze osnovni meniji i palete alatki za rad koje nudi program. Mora se na samom početku naglasiti da program nudi pored osnovnih vidljivih i mnogo dodatnih (nevidljivih) alatki koje napredniji poznavaoci ovog programa mogu da pokrenu.

Pa pođimo redom!

Osnovna podešavanja pod wordom pri osnovnom otvaranju dokumenta podrazumevaju podešavanje radnog prostora za unos teksta, ali evo osnovne slike koja nam opisuje osnovne elemente svakog lista.

elementi-radnog-lista-u-wordu

Pokretanjem menija PAGE LAYOUT ili PAGE SETUP biraju se osnovne alatke:

page setup

 • Margins -margine
 • Orijentation -orijentacija
 • Size - Veličina radnog lista
 • Columns -podešavanje da li želimo tekst u kolone

page setup-margins

page setup-paper

page setup-layout

Podešavanja osnovnog radnog lista iz menija PEAGE SETUP

 1. Standardi za naš dokument su:
  • Veličina radnog lista - A4
  • Guter(prostor  za koričenje) - 0,5 cm
  • Veličina margina - 2 cm
  • Orjentacija - Portret(uspravni list)
  • Veličina zaglavlja (Header i Futer ) - 1,5 cm
 2. Podešavanje paleta alatki iz menija
  • View - Toolbars
 3. Podešavanje zuma

 

POČETNA PODEŠAVANJA U WORDU - VIDEO ČAS - OBAVEZNO!

PALETE ALATKI U WORDU - VIDEO ČAS - OBAVEZNO !

U wordu korisnik okruženja može prema svojim potrebama prilagoditi one palete alatki - Toolbarove koje su mu potrebne prema opisu posla koji treba da uradi. Palete alatki uključuju se iz menija View - Toolbars

Za naše standardno radno okruženje biće uključene četiri palete alatki - toolbarovi i to:

 1. Standard
 2. Formating
 3. Tabeles and borders
 4. Drawing

Paleta alatki  /STANDARD TOOLBAR/ je prikazana na sledećoj slici sa opisom pojedinačnih dugmadi BUTTONS.

Paleta alatki /FORMATING TOOLBAR/ je prikazana na sledećoj slici sa opisom pojedinačnih dugmadi BUTTONS.

Završni deo

 • Ponavljanje predavanog gradiva
 • Proveravanje usvojenih znanja
 • Zadavanje domaćih zadataka.
English French German Italian Russian

 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou