29 - Unošenje teksta (unos teksta, simbola i specijalnih karaktera).

Štampa PDF

Uvodni deo

Ponavljanje zadnje lekcije- otvaranje novog dokumeta
Isticanje cilja časa

Glavni deo

Osnovni postupci koji su neophodni da se urade neposredno pre unošenja teksta.  ("Dobra priprema je mnogo bolja od samog posla")
Podešavanje radnog lista dokumenta vrši se u File-peage Setup gde je potrebno postaviti sledeće parametre:

 • Podešavanje margina sve četiri gornja, donja, leva i desna (standard sve margine na 2 Cm)
 • Večičina prostora za koričenje guter (0,5 Cm) uz levu marginu jer može biti i top-uz gornju marginu
 • Podešavavanje orjentacije štampe lista (portret i landscape) vertikalno i horizontalno
 • Poderavanje veličine radnog lista ( A4)
 • Podešavanje veličine zaglavlja headera i footera ( standard 1,5 Cm)

Unos teksta preko tastature podrayumeva poznavanje svih tastera sa tastature i njihova primena kako bi se na najbrži način izvršilo unošenje.

1

Raspored tastera na tastaturi može se definisati u četiri celine:

 1. Najveći deo sastoji se iz niza slova i brojeva i sitemskih odnosno aplikacionih tastera.
 2. Niz funkcijskih tastera od F1 do F12 ima različite funkcijske primene zavisno od primene u odgovarajućem programu.
 3. Navigacioni deo tastature satoji se od navigacionih strelica i funkcijskih tastera iznad njih koji imaju svoje primene.
 4. Numerički deo tastature sastoji se iz niza brojeva i aritmetičkih operacija koje imaju za cilj primenu tastature za kalkulacione potrebe. Taj deo se posebnim tacterom NumLock aktivira i identifikuje lampicom sa desne srane.2
 5. Takođe pojedine tastature imaju i multimedijalne tastere pomoću kojih se upravlja aplikacijama, pojačava zvuk, pokreću pretraživači što dodatno olakšava korisniku korišćenje aplikacija

3

Tastature mogu biti i aplikacione - virtuelne kao softverski alat koji se povljuje pri korišćenju pojedinih aplikacija.

5

Najbitnija stvar je poznavanje rasporeda tastera na tastaturi za brzo i efkasno korišćenje. Korisnik je potrebno da zana raspored tastera u  osnovnom redu kod tastature (srednji red slovni - a,s,d,f,g,h,j,k,l,č,ć), odakle se orijentiše za ostale tasteri i brzo kuca bez gledanja tastature. Potrebno je da zna za svaki prst koji mu karakter kuca bez gledanja.

Dakle, za unos teksta svaki korisnik mora da upozna tastaturu koju koristi odnosno da prilagodi jezik tastature kojim prilagođava pismo i unosi dalje tekst.

 

 

POGLEDAJ VIDEO1

 

POGLEDAJ VIDEO2

Završni deo

Uvežbavanje predavanog gradiva

Zadavanje domaćih zadataka

English French German Italian Russian

 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou