35 - Pregled dokumenta pre štampe, štampanje celog dokumeta, pojedinačnih starnica u određenom broju kopija

Štampa PDF

Uvodni deo

 • Obnavljanje prethodnog gradiva
 • Isticanje cilja časa

Glavni deo

Pregled dokumenta pre štampe podrazumeva konačno uređenje dokumenta (prelom strana) i prilagođavanje štampaču za ispis.

Šta podrazumeva pregled?

 1. Podrazumeva pregled svih strana od prve do poslednje i podešavanje rasporeda teksta, slika,tabela i ostalih objekata na svakoj strani.
 2. Svako pomeranje i premeštanje objekta na prethodnom listu odražava se na promene sadržaja na narednim listovima pa se zato vrši detaljna kontrola svake stranice dokumenta gde stoji tekst na zadate margine i orijentacije lista, gde su ostali objekti kada se vrši pomeranje na svakom listu.
 3. Podešavanja u PEAGE SETUP - konfigurišu podešavanja stranice sa svim elementima koji se tu nude
  1. Biramo koji štampač želimo da koristimo ako ih imamo više instaliranih
  2. Biramo broj kopija u koliko želimo da ih odštampamo
  3. Biramo da li želimo da odštampamo sve stranice (all) ili odabrane strane (pages) ili opseg stranica
  4. Biramo da li želimo da se kopije razvrstavaju ili da se odštampaju prvo sve 1 stane, pa sve 2 strane, pa 3 strane i td..
  5. Biramo da li želimo samo parne ili neparne strane da se odštampaju even ili odds
  6. Podešavamo veličinu lista (Letter, A4, A3...) u dokumentu i ona mora da bude jednaka sa izlaznom veličinom papira na štampaču.
 4. Podešavanja PRINT SETUP ili PRINT PROPERTIS - konfigurišu sva podešavanja štampe i rada samog štampača kako će raditi ispis dokumenta - to su podešavanja samog uređaja.
  1. Podešavanje kvaliteta štampe (PRINT QUALITY) - da li će štampati kvalitetno ili osiromašeno,
  2. Podešavanje orijentacije papira
  3. Podešavanje izlazne veličine papira - tu je jako bitno da podešavanje veličine papira dokumenta i izlazne veličine papira na štampaču trebaju da budu iste jer ako postoji odstupanje nastaće različit ispis od onoga koji smo planirali.
  4. Podešavanje kvaliteta i debljine papira (PAPER TYPE)

podesavanje stampe

 

Završni deo

Učenici uvežbavaju prezentovanu materiju i vežbaju na konkretnom štampaču efekte štampe

 • Štampaju ceo dokument
 • Štampaju pojedinačne stranice
 • Štampaju određeni broj kopija
English French German Italian Russian

 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou