39 - Izrada cirkularnog pisma, izbor liste primalaca, umetanje podataka, snimanje i štampanje.

Štampa PDF

 

Uvodni deo

 1. Ponavljanje zadnje lekcije
 2. Isticanje cilja časa

Glavni deo

 1. Pojam cirkularnog pisma
Ono predstavlja jednu univerzalu formu koja se na određenim definisanim lokacijama automatski popunjava sa podacima koji čine jedan slog u jednoj tabeli (programa za obradu tabela ili bazi podataka).
Namena izrade cirkularnog pisma je automatsko formiranje (pozivnica za društvo iz postojeće liste imena u imeniku, računa za telefon iz postojeće liste korisnika telekomunikacione mreže, računa za struju, obaveštenja veće količine ljudi koji se već nalaze u gotovoj listi-tabeli sa svojim generalijama, svedočanstva i diplome studena ili učenika sa svojim ocenama koje su prethodno ukucane u tabelarnu listu ....)
Ovi primeri upravo služe za upoznavanje sa snažnim mogućnostima programskog paketa Office Word.
Procedura pozivanja i pravljenja forme za cirkularno pismo zasniva se na:
 1. Otkuca se tekst koji je univerzalan za sve one koji trebaju da dobiju takvo pismo
 2. Naprave se zaključana polja odvojena za generalije korisnika koji treba da dobije takvo cirkularno pismo
 3. Napravi se ili postoji već gotova tabela sa generalnim podacima o primaocu cirkularnog pisma koja treba da se poveže sa MS Wordom i na odvojena mesta namenjena za generalne podatke primaoca povezuju polja iz tabele iz kojih se povlače potrebni podaci.
 4. Takvo cirkularno pismo povlači SLOG PO SLOG - vrstu po vrstu tabele u kojoj su generalni podaci o korisniku i štampa cirkularno pismo u onoliki broj primeraka koliko ima vrsta u tabeli odnosno primaoca cirkularnog pisma.
Procedura kreiranja cirkularnog pisma kreće iz menija:
(Office 2003)
Tools - Mail -Merge gde se dobija bočni desni task-bar koji u nekih 6 koraka formira automatsku formu za kreiranje cirkularnog pisma.
Dok se u office 2007 opcija poziva iz:
Mailings - Start mail merge - Step by Step Mail Merge wizard
Ponuđene automatske forme za cirkularno - masovno obaveštavanje su:
 • Letters - Pisma
 • E-mail messages - Elektonsa pošta
 • Envelopes - Koverte
 • Labels - Natpisi (nalepnice)
 • Direstory- Imenik

Završni deo

Uvežbavanje predavanog gradiva

Zadavanje domaćih zadataka

 

English French German Italian Russian

 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou