Najsvežije

2017-10-18- Naša Poljoprivredna škola Priština Lešak organizovala je 13-tu regionalnu izložbu goveda simentalske rase

Štampa PDF

..

 

13. Regionalna izložba goveda simentalske rase

..

Klikom na sliku otvori galeriju sa izložbe

Trinaestu Regionalnu izložbu goveda simentalske rase organizovala; Poljoprivredna škola Priština-Lešak uz pomoć Kancelarije za Kosovo i Metohiju i Opštine Leposavić

Izložbe ovakvog tipa neophodne su pre svega radi poboljšanja i unapređivanja stočarske proizvodnje u ovoj opštini i u celoj Ibarskoj dolini kao i da se ljudi podstaknu da se što više bave ovakvom granom poljoprivrede.

Veoma su važni sami susreti izlagača koji mogu tim povodom da razmene iskustva i unaprede svoju proizvodnju.

U takmičarskom delu bile su zastupljene četiri izložbene kategorije gde su dodeljene nagrade za prvo ,drugo i treće mesto za svaku kategoriju.

Prema rečima članova stručnog žirija koji su činili : profesori Poljoprivrednog fakulteta iz Leška i doktor vetrinarske medicine konstatovano je da je sačuvan kvalitet i time se može računati na proširenje stočarske proizvodnje.

Cilj nam je da u narednom periodu nastavi tradicija izložbe i da se stočarska proizvodnja podigne na viši nivo.

 

Promene planova u novoj školskoj godini

Štampa PDF

 1. http://www.mpn.gov.rs/priprema-za-novu-skolsku-godinu/
 2. http://petlja.org/

Поводом приближавања нове школске године у којој ће се  први пут изводити настава обавезног предмета Информатика и рачунарство у основној школи, обавештавамо јавност о следећем:

Наставни планови и програми за основну школу

Наставни планови и програми три нова предмета у петом разреду основне школе: техника и технологија, информатика и рачунарство и физичко и здравствено васпитање израђени су и послати на објављивање у „Просветном гласнику“.  Одмах након објављивања наставних планова и програма биће урађене измене и допуне Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи. Иако су наставни програми усвојени пре више од месец дана, до застоја је дошло јер Министарство није благовремено добило потребну документацију од Националног просветног савета, који је при томе предлог проширио и додатно модификовао у односу на дискусију и верзију усвојену на седници.

Обуке наставника и литература:

Управо завршеном обуком која је спроведена у сарадњи са Министарством трговине, туризма и телекомуникација, Друштвом за информатику Србије и Мудл мрежом Србије,  обучено је 60 наставника информатике  за нове садржаје из програмирања у петом и шестом разреду. Ови наставници ће у организацији школских управа и секције наставника информатике Друштва за информатику Србије  током августа одржати радионице, а током школске године дати подршку у спровођењу новина у настави овог предмета. Сви наставни материјали, видео-лекције и припреме за наставнике ће већ током јула бити доступни на сајту  као и на сајту petlja.org за све ученике, наставнике и заинтересоване грађане.

Осим обуке за примену новина у наставним програмима, од 20. августа започеће и обуке наставника свих предмета који немају основни ниво дигиталних компетенција, за достизање тог нивоа и оспособљавање за примену ИКТ у наставничкој професији. Интересовање школа и наставника за ове обуке превазишло је сва очекивања, па је уместо планираних 200 школа,  у прописаном року по јавном позиву захтев поднело 579 школа, а још 30 је са закашњењем показало интересовање. За обуку је заинтересовано око 13.000 наставника. Због овако великог интересовања и освешћености запослених у доуниверзитетском образовању у односу на важност дигиталних компетенција за наставничку професију, Министарство ће настојати да пронађе начин да одговори на ове потребе школа.

У процесу смо формирања мреже подршке наставника, као и организовања израде и праћења употребе дигиталних наставних садржаја (отворених образовних ресурса).

Министарство је у сарадњи са Заводом за вредновање квалитета образовања и васпитања учесник у пилотирању оквира за самовредновање и процену електронске зрелости установa под називом ,,Селфи”  ( SELFIE, https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomporg/selfie-tool). ,,Селфи” представља ослонац школама да ефикасно и ефектно интегришу дигиталне технологије у школску праксу. ,,Селфи” је настао на основу опсежних консултација са преко 200 стручњака из области образовне технологије и преко 5000 запослених и ученика у европским земљама, а базира се на Европском оквиру дигитално компетентне образовне установе. Република Србија је једна од 14 земаља које учествују у овом истраживању.

У сарадњи са Министарством културе радимо на пројекту е-лектире како би смо свим ученицима омогућили приступ дигитализованој лектири.

Кроз пилот-пројекат Е-просвета од ове јесени и током школске године биће укључено око 200 школа које ће добити софтвер и обуку за коришћење електронског дневника.

Дигитална инфраструктура:

Министарство је снимило стање рачунарске опреме у основним школама на свим локацијама на којима се реализује настава од петог до осмог разреда. За опремање школа за наставу од 1. септембра 2017. године обезбеђно је или су у току следећи поступци:

 • Покренута је јавна набавка за куповину 700 рачунара који ће бити додељени школама које имају наслабије услове за извођење наставе информатике и рачунарства.
 • Преко Министарства правде опремљено је 10 школа (новац добијен плаћањем опортунитета).
 • Друштвено одговорне компаније и организације које донирају средства и опрему:
Удружење осигуравача Србије 60 преносних рачунара
Компанија Хуавеиј 60 рачунара
Нафтна индустрија Србије 120 рачунара
Ротари клуб Србија 100 школа опрема рачунарима
Самсунг донација у ИКТ опреми од 50.000 евра
Телеком Србија опремио 20 школа у Србији рачунарима

Са Европском инвестиционом банком постигнут је договор о реализацији кредита за који је постојала реална опасност да не буде остварен услед неактивности у ранијем периоду, те ће од тих средстава за школе бити набављено 4600 рачунара. (преносних, стоних и таблет). Министарство просвете је потписало уговор о стратешком партнерству са Хуавеиј компанијом на основу којег је добило приступ најсавременијој ИКТ опреми.

Министарство припрема правилник о одржавању ИКТ опреме у школама. Анализа постојећег стања је показала да ће са 200 пуних радних норми моћи да се организује задовољавајуће одржавање рачунара и рачунарске опреме по школама. Уштедама у буџету створили смо по први пут услове да финансирање одржавања рачунара системски решимо. У процесу смо израде смерница за успостављање и конфигурисање локалне рачунарске мреже у школама како би се на најбољи начин искористила ИКТ опрема.

Имајући у виду да је значајан број основних школа опремљен кроз пројекат „Дигитална школа” из 2011. године специфичном опремом (доменском инфраструктуром и мултипоинт серверима) посебна пажња ће се посветити њиховом поновном оспособљавању за рад у школама где услед неодржавања ова опрема није у функцији.

На основу споразума са Мајкрософтом  „Shape the Future – Подршка трансформацији” саме школе ће моћи да набаве Windows лиценце преинсталиране на рачунарима, намењене искључиво образовању – по повлашћеним ценама.

Створили смо све техничке предуслове да се већ сада свим наставницима и ученицима који то желе омогући бесплатно коришћење сервиса „Office 365 зa образовање.“

Кад је реч о повезаности школа на интернет, осим што у овом моменту све школе имају интернет везу, сви матични објекти школа су добили квалитетну интернет везу кроз коју је обезбеђено да сав интернет-саобраћај буде усмерен преко АМРЕС-а, уз филтрирање садржаја и „Едуром“ услугу.

Издвојена одељења у којима се одржава информатика су у 93% случајева покривена интернетом. Са оператерима мобилне телефоније смо се договорили о опремању преосталих 7% школа 4Г интернетом. Како је 2011. године на 2.808 школских локација направљен дигитални кабинет, чак и оне школе у којима ти кабинети нису више у функцији свакако  имају обезбеђен простор за кабинет информатике.

2017-03-21- Danas je svečano otvorena Poljoprivredna škola Priština Lešak posle 11 godina izgnanstva iz Prištine.

Štampa PDF

Danas su predstavnici Kancelarije za Kosovo i Metohiju uz podršlu lokalne samouprave u Leposaviću svečano otvorili Poljoprivrednu školu Priština Lešak posle 11 gpdina izgnanstva iz Prištine i boravka u Osnovnoj Školi Stana Bačanin u Lešku.

..

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Djurić, potvrdio je: "da je ulaganje u obrazovanje ustvari ulaganje u budućnost daljeg života". Najavio je još podrške razvoju obrazovanju na KiM.

..

Kulturnim programom KUD Kopaonik oplemenio je današnju svečanost u školi.

..

Direktor Ivica Mihajlović, zahvalio je svim prijateljima i nadležnim institucijama koji podržavaju razvoj škole i poljoprivrede podkopaoničkog regiona. Napomenuo je da je škola ove godine proslavila 70 godina postojanja  i da će u narednom periodu biti kvalitetniji radni usluvi za sticanje znanja i veština.

GALERIJA FOTOGRAFIJA DOGADJAJA

Pogledajte kako je bilo...

2017-03-20- Od sutra će škola i zvanično biti otvorena

Štampa PDF

Sutrašnji dan je veliki praznik Poljoprivredne škole Priština Lešak jer će škola biti i zvanično otvorena na korišćenje sa svojim kapacitetima.

Posle iseljavanja iz Prištine gde je škola pretrpela ogromne materijalne gubitke kao institucija eto od stura škola bi trebalo da se vodi kao zvanično otvorena od naših državnih predstavnika.

Uslovi za rad su značajno unapredjeni peelaskom u novu zgradu što će sigurno uticati na značajno unapredjenje nastave. Potrebno je još dosta opereme i ulaganja ali o tom potom pošto su sada stvoreni bolji uslovi za edukaciju.

Dolazeće vreme biće vreme izazova i rada na unapredjenju kvaliteta nastave.

Za sutra je predvidjena poseta državne delegacije ispred Kancelarije za Kosovo i Metohiju.

2016-12-04 - Proslavljen je Dan Poljoprivredne škole Priština Lešak

Štampa PDF

Na današnji dan pre 71 - nu godinu onovana je Poljoprivredna škola u Prištini pod rukovodstvom sestrića Nikole Tesle, Milenka Peurače.

Škola je doživela sudbinu da bude iseljena iz Prištine i premeštena u Lešak.

Ove godine novu školsku godinu započeli smo u novoj školskoj zgradi koja nam daje volju za dalji rad i oporavak posle traumatičnog iseljavanja i gubljenja svih materijalnih resursa škole 1999-te godine.

Danas škola poseduje skromnu školsku ekonomiju i dovršava i dodatno uredjuje nova školska zgrada.

Učenici su za današnji dan pripremili svečanu priredbu povodom ovog našeg svečanog praznika i time potvrdjuju naše dalje posojanje u prenošenju stručnih znanaja iz oblasti poljorivrede, proizvodnje i prerade hrane i lečenju životinja.

Prosvetni radnici zajedno sa svojim učenicima u prostorijama škole svečano su proslavili ovaj veliki dan Srpskog obrazovanja na Kosovu i Metohiji jedne od najstarijih škola na ovom prostoru.

Direktor se obratio radnicima i učenicima škole i podsetio na detalje ovog značajnog dana.

English French German Italian Russian

 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou