INFORMATIKA I

Najbolji učenički radovi iz Informatike

Štampa PDF

Ovde prezentujemo najbolje učeničke radove i prezentacije iz Informatike

 

POGLEDAJ UČENIČKE RADOVE

Ispitna pitanja za oblast internet

Ispitna pitanja za drugi kontrolni

 1. Kako se zvala prva računarska mreža preteča Interneta?
 2. Navedi topologije povezivanja u računarsku mrežu?
 3. Navedi tipove pristupa Internetu?
 4. Navedi poznate internet pregledače?
 5. Navedi proceduru slanja elektronske pošte?
 6. Navedi načine za slanje i primanje elektronske pošte?
 7. Navedi neki od poznatih internet servisa i objasni njihovu namenu?
 8. Navedi neke od univerzalnih internet pretraživača?
 9. Objasni pojam pouzdanosti informacija na internetu i kakve manipulacije su moguće?
 10. Objasni pojam cirkularne poruke?
 11. Objasni pojam elektronske trgovine?
 12. Objasni pojam socijalne mreže i njene mogućnosti?
 13. Objasni pojam "servis u oblaku"?
 14. Navedi neka pravila bezbednog klika na internetu?
Kriterijum za ocene:
 1. < od 50% (manje od 7 tačnih odgovora)
 2. 50% do 57,1% (7 tačnih do 8 tačnih )
 3. 64,2% do 71,4% (9 tačnih do 10 tačnih)
 4. 78,5% do 85,7% (11 tačnih do 12 tačnih
 5. 92,8% do 100% (13 do 14 tačnih)

 

Ako ne vidite animacije!

Štampa PDF

Ako ne vidite animacije preuzmite softver za prikaz

http://get.adobe.com/shockwave/

i

http://www.adobe.com/products/flashplayer/

Pitanja i odgovori za treći kontrolni Exel

Štampa PDF

 

Pitanja za treći kontrolni

1 Nabroj sastavne delove radnog okruženja u Exelu

1-Kolone

2-Vrste

3-Radni listovi

4-Meniji

2 Kako se snima dokument u Exelu

1-File save as izbor imena dokumenta ili verzije, izbor ekstenzije tj. tipa

3 Nabroj vrste podataka koje možemo uneti u polja-ćelije

1-general 2-brojevi 3-novčane vrednosti 4-acounting 5-datum 6-vreme

7-procenat 8-fraction 9-sentific 10-text 11-special 12-custom

4 Kako se vrši automatski unos podataka u više polja prevlačenjem.

1-Povlačenjem crnog krstića u donjem desnom uglu polja prevlaći se formula na naredna polja

5 Kako se vršipostavljanje bordera i boje ispune u ćeliji

1-Izborom Border postavljaju se okvirne linije

2-Izborom Fill upisuje se boja u ćeliju

6 Kako se dodaje radni list u tabeli

1-desni klik na list pa insert new worksheet

7 Kako se ubacuje grafikon za prezentovanje podataka

1-obeleži se tabela sa podacima koje hoćemo da prezentujemo izborom menija Insert - Chart i izborom vrste grafika različito ćese prezentovati podaci

8 Kako se unose formule u ćeliju

1-Pozivanjemznaka jednakosti u polju i obeležavanjem polja nad kojim želimo da postavimo formulu pozivamo formulu iz liste ponuđenih ili aritmetičku i selektovanjem narednog polja potom pritiskom na enter formula se izračunava

9 Šta podrazumeva priprema za štampu dokumenta

1-margina 2-orjentacije stranice 3-procenta štampe 4-gornje i donje zaglavlje

5-pogled pre štampe 6-kolone ili vrste koja će se ponavljati na narednom listu

10 Kako se zadaje štampanje dokumenta

1-Podešava se opseg štampe 2-broj kopija 3-Izbor štampača

 

Test iz Worda

Štampa PDF

Zadatak 1

II - Kontrolni test

Odeljenje______________________

Učenik_____________________________

 1. Navedi osnovne dimenzije standardnog lista: 5P

(popuni sa vrednostima cm)

  1. Margine_________
  2. Guter________
  3. Orijentacija____________________
  4. Veličina lista__________
  5. Gornje I donje zaglavlje(header and futer) ____________

 1. Navedi proceduru snimanja pomoću naredbe : 3P
  1. Pod različitim imenom i izborom lokacije____________
  2. Sa dopunom postojećeg fajla na istoj lokaciji_________
  3. Sa promenom tipa u .txt__________________________

 1. Navedi mogućnosti formatiranja fonta: 5P
  1. __________________________________________
  2. __________________________________________
  3. __________________________________________
  4. __________________________________________
  5. __________________________________________

 1. Kako se može vršiti nabrajanje u wordu: 3P
  1. __________________________________________
  2. __________________________________________
  3. __________________________________________

 1. Kako se kreira tabela : 2P
  1. Insertovanjembroja kolona i vrsta ________________
  2. Ručnim crtanjem pomoću ______________________

 1. Navedi koje funkcije nad tabeli obaljeju sledeći tasteri: 3P

  1. ____________________________
  2. ____________________________
  3. ____________________________

 1. Postavi formulu kojom se oduzima minimalni od maksimalnog i član niza u tabeli? 1P

 1. Kako se primenjuje naredba COPY i PASTE nad tekstom I objektima u Wordu. 1P

 1. Koja od ponuđenih opcija služi za pregled pre štampe:(zaokruži samo jedan odgovor) 1P
  1. Print preview
  2. Print
  3. Print setup

 1. Koje vrste slika iz Worda možemo insetovati u document: 3P
  1. ______________________________
  2. ______________________________
  3. ______________________________


Rešenje kontrolnog testa i bodovna lista:

1. Navedi osnovne dimenzije standardnog lista

 1. Margine 2 Cm
 2. Guter 0 Cm
 3. Orijentacija Portret
 4. Veličina lista A4
 5. Gornje i donje zaglavlje(header and futer) 1 Cm

2. Navedi proceduru snimanja pomoću naredbe

 1. Pod različitim imenom i izborom lokacije Save AS
 2. Sa dopunom postojećeg fajla na istoj lokaciji Save
 3. Sa promenom tipa u .txt Save As Type .txt

3. Navedi mogućnosti formatiranja fonta

 1. Promena veličine fonta i izgleda
 2. Promena boje
 3. Postavljenje efekta
 4. Pozicionirranje teksta
 5. Prostor između slova

4. Navedi mogućnosti formatiranja fonta

a. Pomoću brojeva

b. Pomoću slova

c. Pomoću Simbola

5. Kako se kreira tabela :

a. Insertovanjembroja kolona i vrsta Tabe-Insert-Tabele

b. Ručnim crtanjem pomoću Olovke iz Tabele and Borders

6. Navedi koje funkcije nad tabeli obaljeju sledeći tasteri:

 1. Deljenje polja
 2. Spajanje polja u jedno
 3. Automatske forme tabele

7. max(above) - min(above)

8. COPY primenjujemo na selektovanom objektu kada želimo da ga prebacimo u Bafer (pomoćnu) memoriju a PASTE kada hoćemo da ispraznimo memoriju i napravimo kopiju objekta

9. Print Preview

10. Koje vrste slika iz Worda možemo insetovati u document:

 1. Insert Autoshapes
 2. Insert from Clip art
 3. Insert from File

Max poena: 27 p

Bodovna lista:

1. (0 – 40,74) % 0 – 11 p

2. (44,44 – 55,55) % 12 – 15 p

3. (59,25 – 70,37) % 16 – 19 p

4. (74,07 – 85,18) % 20 - 23 p

5. (88,88 -– 100) % 24 -27 p


English French German Italian Russian

 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou