6- Koncept organizacije datoteka i fascikli. Tipovi datoteka.

Štampa PDF

Pojam direktorijuma(foldera)  i pojam fajla

Definisanje pojma fajl - datoteka

Pojam fajla predstavlja korisnički rad u nekom od aplikativnih programa. Ako otkucate pozivnicu za rođendan u MS Wordu i nju sačuvate tada ste formirali jedan fajl. Ako pevate neku pesmu preko mikrofona i nju snimite u memoriju to takođe predstavlja jedan fajl.

Svaki fajl ima svoje ime ali i tip jer na osnovu tipa grupa programa može ili ne može da ga otvori. Tip fajla definiše dvoznak, troznak ili četvoroznak nakraju iza tačke.

Dakle izborom opcije SAVE AS - biramo lokaciju gde će se snimiti fajl u polju Name dajemo fajli ime a u polju TYPE dajemo fajlu tip tj. određujemo ekstenziju sa kojom će biti snimljen.

Srtuktura fajla dakle sastoji se: IME FAJLA . EKSTENZIJA

Pri izboru imena fajla korisnik mora da vodi računa o tome da ime fajla stvarno opisuje šta je taj fajl i da pri dodeli imena ne da ime koje već postoji na toj memorijskoj lokaciji jer ako je još i ista ekstenzija desiće se to da će se posojeći fajl prebrisati i izgubiće se stari sadržaj. Dakle kod izbora imena mora se voditi računa.

Ekstenzija fajla može biti dvoznak, troznak ili četvoroznak na osnovu koga se definiše tip fajla.

Najpoznatije ekstenzije:

 1. Muzika - wav, amr, mp3,
 2. Video - avi.mpg, mp4,vob, dvx
 3. Slike - jpg, gif, png, psd, cdr,
 4. Tekstualni dokument - txt, doc, docx, rtf,
 5. Sistemske ekstenzije - .sys, .ini, .bak, .dll, .exe
Svaki aplikativni program najčešće ima izbor većeg broja ekstenzija ukoliko postoji povezana podrška sa drugim programima.sistemski-fajlovi
Definisanje pojma direktorijum - folder
Direktorijum ili folder predstavlja rezervisanu memorijsku lokaciju na disku koja predstavlja početak memorijske oblasti koja se popunjava sa skladištenjem podataka. Direktorijum - folder definiše se samo imenom i na istoj momorijskoj lokaciji ne može postojati direktorijum sa istim imenom. U okviru direktorijuma moguće je skladištiti druge direktorijume ili fajlove.
Koncept organizadije direktorijuma:
Direkrorijumi moraju se razvrstavati po nekoj logici za lakše pronalaženje neophodnog fajla, ta terminologija naziva se struktuiranje direktorijuma.
Definicija stabla direktorijuma:
Stablo direktorijuma predstavlja hierarhijsku definisanost nivoa odgovornosti direktorijuma ili foldera.
stablo-direktorijuma
Stablo direktorijuma ispred svakog direktorijuma ima + odnosno - gde je moguće na + otvoriti niži novo hierarhijske strukture podataka. Ono nam omogućuje lakšu navigaciju i kretanje po memorijskim lokacijama.

 

2.1.2.4 Formatirati prenosive medije: diskete, zip diskove, USB fleš memorije

English French German Italian Russian

 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou