7- Tekst editor i crtanje koje postoji u OS

Štampa PDF

Tekst editor i crtanje koje postoji u operativnom sistemu (OS)

 

Instalacijom operativnog sistema uz operativni sistem dolazi niz aplikativnih programa. Pa tako dolaze i osnovni aplikativi programi za obradu teksta i programi za obradu slika i crteža.

1. Najprostiji program za obradu teksta koji čini sastavni deo windows opreativnog sitema je NOTEPAD. Njegovo radno okruženje organizovano je sa skromnim menijem i mogućnostima uređenja teksta. Njegove mogućnosti uređena teksta slične su mogućnostima jedne kucaće mašine. Program nema mogućnosti dodavanja grafičkih objekata, promene izgleda fontova.

Osnovni meniji su: FILE - EDIT - FORMAT - VIEW - HELP

Ovaj program ima i dodatne mogućnosti koje se mogu primeniti kod formiranja sistemskih fajlova. Dakle, pisanjem odgovarajućeg programskog koda u samom NOTEPAD-u i smimanjem jednog takvog fajla sa nekom od sistemskih ekstenzija (sys, bak, ini, dll) dobijamo izvršne sistemske fajlove koji mogu da obavljaju neku funkciju u sistemu. Prosti promer je pozdravna poruka pri uključivanju računara.

2. Malo napredniji program sa mogućnostima dodavanja objekata, datuma i vremena  je WORDPAD. Ovaj program u odnosu na NOTEPAD ima te skromne dodatne mogućnosti.

Osnovni meniji su: FILE - EDIT - INSERT - VIEW - FORMAT - HELP

3. Najnapredniji program za obradu teksta je aplikativni program paketa Microsoft Office paketa Microsoft Word koji se dodatno instalira po završetku instalacije operativnog sistema. On sa svojim naprednim alatkama pruža različite mogućnosti za uređenje teksta u dokumentu. Posebna priča o MS Wordu biće obrađena kroz neko od narednih poglavlja Obrada teksta (14-16) 27-40Č.

 

Osnovni program za obradu slika i crteža koji je u sastavu operativnog sistema je PAINT koji takođe ima skromne mogućnosti za obradu crteža i slika koje su rasterski crtane.

Osnovni meniji su: FILE - EDIT - VIEW - IMAGE - COLORS - HELP

Osnovna njegova primena je i dodavanje slika ekrana (PRINT SCREAN) koje se mogu dalje insertovati i obrađivati kao rasterske slike.

 

Takođe postoji ogroman niz naprednih aplikativnih programa koji se naknadno instaliraju u operativnom sistemu za obradu slika(bitmapnih-rasterskih) i crteža (vektorskih).

Najpoznatiji programski predstavnik za obradu rasterskih slika je PHOTSHOP dok je nosliac liste najkvalitetnijij programa za obradu vektorskih slika COREL DRAW.

Nihova paleta alatki i modula za obradu slika veom je bogata što pruža korisniku konforme uslove za rad na grafici.

 

English French German Italian Russian

 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou