8- Instalacija operativnog sistema i korisničkog softvera. Pojam i arhiviranje podataka.

Štampa PDF

Postupak instalacije operativnog sitema podrazumeva niz koraka kojim se unosi softver na hard disku. Procedura instalacije kreće samim uključenjem kućišta i odmah ubacivanjem instalacionog diskau oprički uređaj računara.

 1. Zadrškom tastera DEL, F2 ili F10 odmah po uključenju računara uvešće nas u okruženje BIOS-a gde u opciji BOOT treba podesiti da prvi uređaju očitavanja treba da bude DVD ili CD optički uređaj.
 2. Potrebno je snimiti podešavanja i izaći iz BIOS okuženja.
 3. Tada je potrebno zadržati bilo koji taster sa tastature (enter, space, ili neki drugi taster) da bi se pokrenula inicijalna instalacija operativnog sistema i početi da pratimo korake instalacije i davati odgovarajuće odgovore na zahteve instalacije.
 4. Primer koraka instalacije windowsa XP, čitanjem u dnu statusne linije nude nam se i odgovarajući odgovori u koracima.
 5. Pozdravni ekran da smo uinstalacionom okruženju sistema Xp pritiskom na ENTER nastaviće se dalja instalacija
 6. Daljim tokom od nas se traži slaganje sa licencim ugovorom pa je zato potrebno pritisnuti taster F8.
 7. Daljim tokom ukoliko ne želimo da repariramo stari sitem ako imamo na disku pritiskamo ESC
 8. Dolazimo u okruženje gde se od nas traži podešavanje veličina particaija na disku, brisanje starih sa D, formiranje novih sa C.
 9. Kada se završi sa formiranjem particija potrebno je da se pokrene formatiranje particija u FAT ili NTFS, ali najčešće je to potrebno formirati u NTFS čime se započinje pormatiranje sporo ili QUICK
 10. Po završenom formatiranju kreće KOPIRANJE fajlova sa CD-a na hard disk što možemo pratiti u donjem desnom uglu kako teče tok prenosa fajlova ali i na traci od 0 da 100% dokle se stiglo.
 11. Po završetku prethodnog procesa kopiranja računar nam se restartuje i počinje inicijalno očitavanje sistema sa harddiska uz dopunjavanje fajlova sa CD-a
 12. Sistem pokušava da pronađe sve instalirane uređaje (grafička, muzička, mrežna kartica, štampač...) koje ima računar i odgovarajuće drajvere (sistemske programe) sa CD-a.
 13. Kada se završi taj postupak onda je potrebno dati podatke o KORISNIKU RAČUNARA i o ORGANIZACIJI daljim pritiskom na ENTER
 14. Potrebno je ukučati šifru sistema i daljim pritiskom ENTERA
 15. Potrebno je podesiti lokaciji vremenske zone, datum i vreme. Daljim pritiskom na ENTER
 16. Nastavlja se dalji tok instalacije dodatnih uređaja prvenstveno mrežnih i tako teče tok instalacije do poslednjeg RESTARTA RAČUNARA.
 17. Ponovnim uključenjem dobijamo pozdravni ekran da smo instalirali sitem i daljim nastavkom od nas se očekuje unos imena za korisničke naloge u sistemu.
 18. To je i ujedno poslednji korak instalacije čime je završeno OSNOVNO INSTALIRANJE OPERATIVNOG SISTEMA WINDOWS XP.

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=raB2u0iQdFc&w=854&h=480] Po završetku instalacije operativnog sistema dobijamo računar bez sistemskih fajlova (drajvera) i bez korisničkog (aplikativnog ) softvera. Tada se kreće u postupak redosledne instalacije.

 • Postupak instalacije korisničkog (aplikativnog) softvera podrazumeva izvođenje proceduralnih koraka kojim se izvodi upisivanje instalacija i aktiviranje fajlova nekog softvera u okviru operativnog sistema.

Mora se jasno praviti razlika između termina KOPIRANJE programa i INSTALIRANJE programa. Kopiranje -predstavlja pravljenje kopije programa koja nije aktivna za korišćenje dok se instaliranjem programa izvodi procedura aktiviranja programa u operativnom sistemu za korišćenje. Postupnost koraka instalacije svakog sofrvera univerzalno mogu se pobrojati aktiviranjem fajla koji nosi oznaku ekstenzije .exe uz sledeći niz koraka:

 1. Pozdravni prozor zbog pokretanja instalacije gde stoje podaci o vrsti i imenu sosftvera koji se instalira kao i verziji softvera.
 2. Očitavanje licencne dozvole za korišćenje sosftvera (free, trajal, komercijal) i traži se od nas prihvatanje uslova korišćenja softvera.
 3. Izbor vrste instalacije koja će se primeniti (standardčtipikal, full)
 4. Izbor memorijske lokacije gde će se formiradi fascikla instaliranog softvera
 5. Unos licence softvera (šifre-dozvole za korišćenje)
 6. Postupak pranosa i aktivacije fajlova u memoriju od 0 do 100%
 7. Postupak pravljenja ikonice na desktopu preko koje će se pokretati program
 8. Aktiviranje softvera - potvrđivanje da smo stvarno kupili korisničku licencu
 9. Završni prozor kojim se objavljuje da je završena procedura instalacije programa
 10. Ostaje na kraju pokretanje instaliranog programa putem ikonice

Dakle, sličnu proceduru redom prolazimo za svaki novo-instalirani softver koji nam treba.

 • Pojam arhiviranja podataka predstavlja postupak pakovanja podataka za čuvanje u arhive. Podaci koji se pakuju u arhive su:
 1. Oni ređe korišćeni podaci kako bi umanjili zauzeće memorije na disku
 2. Podaci koji premašuju dozvoljenu veličinu fajla za transport putem interneta

Programi koje koristimo za arhiviranja podataka su:

 1. WIN RAR
 2. WIN ZIP
 3. ARJ
 4. 7ZIP

Ovi arhiveri ujedno prave i arhive podataka sa završnim ekstenzijama kao što su RAR, ZIP, ARJ, 7ZIP. Samim arhiviranjem podataka dakle fajl koji je arhiviran zauzeće manje memorijskog prostora na disku nego fajl koji nije arhiviran. Neki fajlovi ranije nisu mogli da se pokrenu iz arhive dok se arhiva ne raspakuje i vrati fajl u početno stanje. Ovi današnji napredniji arhiveri daju te mogućnosti direktnog pokretanja fajla iz arhive. NPR: Imamo veš u ormaru koji je lepo složen ali zauzima nekoliko polica i poredbeni postupak arhiviranja letnjeg veša pred dolazak zime bio bi pakovanje tog veša u odgovarajuću torbu koja zauzima manje prostora sa našim vešom a opet je tu prema potrebi da se raspakuje i spremi za upotrebu.   Pogledaj video prezentaciju instalacije softvera:

2.1.2.5 Instalirati i poništiti (ukloniti) softversku aplikaciju

POGLEDAJ VIDEO

English French German Italian Russian

 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou