21-Socijalne mreže, forumi, sistemi za brze poruke, sistemi za elektronsko učenje...

Pojam asinhrone i sinhrone komunikacije:

Asinhrona komunikacije predstavlja komunikaciju gde dve ili više strana razmenjuju informacije tako da svako odgovara na poruke kad njemu odgovara „asinhrono“. Najpoznatiji predstavnik asinhrone komunikacije je e-mail razmena poruka.

Sinhrona komunikacija je kada dve ili više strana moraju da budu sa druge strane veze gde se trenutno razgovara ili razmenjuju poruke. Najpoznatiji predstavnik je skype (talk room) sotver za razgovor sa korisnicima širom sveta.

 1. Socijalne mreže predstavljaju grupacije ljudi koji međusobno komuniciraju i razmenjuju informacije koje mogu biti: poruke, audio i vido razgovori, grupni razgovori, razmena fajlova. Najpoznatije socijalne mreže koje koristimo su: Facebook, Twiter, Badoo, Skype, Viber, Hangouts,WatsAp …
 2. Sistemi za brze poruke odnosno čatovanje predstavljaju dodatnu opciju za sinhronu komunukaciju na socijalnim mrežama. ICQ je preteča i jedan od prvih sistema za čatovanje još na sporom internetu (Dial-UP) koji je kasnije nadogradjen i dodat uz najpoznatije siteme Skype, Facebook, Viber …
 3. Forumi predstavljaju internet lokacije na kojima korisnici mogu da pokreću stručne teme i pitanja koja pripadaju oblasti kojom se forum bavi. Tu korisnici dobijaju stručna objašnjenja na postavljena pitanja. Ostoje otvoreni i zatvoreni forumu gde se od korisnika traži registracija za pristup kako bi mogao da učestvuje u mreži
 4. Mesinger Yahoo, Google talk, MSN,  ISQ predstavljaju sistem za brzu razmenu (chat rooms) poruka takozvamo „čatovanje“ kojim korisnici komuniciraju .
 5. Elektronska e-učionica za učenje na daljinu predstavlja savremeni oblik učenja i sticanja znanja od kuće. Ovo predstavlja jedan savremeni alat učenicima koje nude profesori kao alatku uz redovnu nastavu za dopunu znanja ili se prave složeni sistemi za učenje gde đaci uče, polažu ispite i na kraju kada se prođe odgovarajući deo vrši se takozvana SERTIFIKACIJA gde đaci dolaze i teoretski i praktično demonstriraju znanja koja su stekli čime završavaju polaganje tog ispitnog dela ili ispita. Postoje savremeni fakulteti i institucije koje nude svojim đacima ove mogućnosti učenja na daljinu čime se vrše značajne uštede troškova kod đaka ali i kod takvih škola. E-škole mogu biti otvorene za sve bez postupka prijave odnosno zatvorene i namenjene samo registrovanim učenicima. Najpoznatija zatvorena platforma za edukacju a besplatna za instalaciju je MOODLE platforma.
  1. Resursi za učenje koji se nude na platformama za učenju jesu mesta gde stoje materijali, rezultati odgovora, statistike provedene na platformi za učenje i još mnogo savremenih dodataka koji imaju za cilj praćenje napredka učenika odnosno polaznika predavanja.
  2. Ocenjivanje na platformama može biti potpuno automatizovano od sistema i izdavanje tačnih rešenja ili sa čekanjem rezultata gde profesor proverava odgovore pa daje konačnu lisu ocena.

(biće prikazan kroz prezentaciju konkretan primer sa Microsoft-ovog servera)

>>pogledaj video prezentaciju >>

Video prezentacija okruženja jedne elektronske učionice

 1. Socijalne mreže
 2. Sistemi za brze poruke
 3. Forum
 4. E-učenje
 5. Resursi za E-učenje
 6. Ocenjivanje
English French German Italian Russian

 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou
 • Slajder Shou